Chào mừng bạn đến với “Phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp - TDOffice”!

   Mục tiêu xây dựng hệ thống TDOffice

    - Với TDOffice, công tác quản lý và điều hành tác nghiệp trong tổ chức của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

   - Tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, với việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả tới công tác quản lý và điều hành trong đơn vị.

   - Khuyến cáo: Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome

   2015 © QLVB & ĐHTN Quận Hà Đông v2.0